Spoljni zidovi mogu se izolovati sa spoljne ili unutrašnje strane.

 

Toplotno izolovanje spoljnih zidova sa spoljne strane

 

Pri postavljanju toplotne izolacije sa spoljne strane postoje dve mogućnosti izvedbe. Prva je izvedba ventilisane fasade, a druga je izvedba kontaktnog fasadnog izolacionog sastava (ETICS). Kod ventilisane fasade toplotna izolacija pričvršćena je za nosivi zid, a između izolacije i završnog dekorativnog sloja fasade (staklo, kamen, čelik, drvo, veštačka vlakna) nalazi se sloj ventilisanog vazduha. Izolacija ima isključivo funkciju toplotne zaštite te nije dodatno mehanički opterećena. Kontaktna fasada je kompaktni višeslojni izolacioni sistem gde kamena vuna pored toplotne izolacije poboljšava ukupnu mehaničku otpornost sistema.

Toplotna izolacija spoljnih zidova sa spoljne strane najefikasniji je način zaštite zgrade od toplotnih gubitaka. Bitna prednost ovog sistema je izolacija zgrade kao celine, čime se izbegavaju pojave toplotnih mostova, temperaturna opterećenja, vremenska oštećenja nosive konstrukcije i kondenzacija vodene pare u nosivoj konstrukciji zida. Postavljanje izolacije na spoljnoj strani omogućava akumulaciju toplote u zidu i korišćenje njegovog toplotnog otpora za prijatnije stanovanje u prostoru.